Darbų sudėtis priklauso nuo kirtimo rūšies ir nuo to,  ar yra galiojantis miško valdos individualus miškotvarkos projektas, taip pat nuo kai kurių kitų dalykų.

Parengti miško atrėžimo dokumentai pateikiami Aplinkos apsaugos agentūrai, kurios teritorijoje yra miškas, jei reikia gauti leidimą miškui kirsti.

Miško kirtimo darbus atliekame optimaliai parinkdami miško kirtimo-traukimo technologiją.

Darbus atlieka patyrę darbuotojai, prižiūrimi miškininkų.

drutgire