LR įstatymai numato, kad miškai turi būti tvarkomi, naudojami ir atkuriami pagal individualius miškotvarkos projektus. Tai specialus teritorijų planavimo dokumentas, pagal kurį organizuojamas miškų ūkis ir atliekami visi miškų atkūrimo, naudojimo ir miško žemių tvarkymo darbai. drutgire.lt rengia miškotvarkos projektus ir nemokamai konsultuoja visais klausimais susijusiais su miško projektais. Miško projekte nurodomi numatomi medžių kirtimai, planuojamas miško atkūrimas bei visi gamtosauginiai reikalavimai. Be šio dokumento negalėsite atlikti brandžių medžių kirtimo darbų savo valdoje.
Miško projektą naudinga turėti ne tik asmenims, suinteresuotiems parduoti ar kirsti mišką, bet taip pat, norintiems pasinaudoti Europos Sąjungos parama miškams ar gauti kompensacijas už ūkinės veiklos apribojimus miško valdoje.

drutgire.lt turi ilgametę patirtį rengiant miškotvarkos projektus. Tik tam tikrą išsilavinimą ir patirtį turintis specialistas gali teisingai ir išsamiai parengti miško projektą. Miško savininko dalyvavimas rengiant miško projektą pageidautinas, bet nebūtinas. Tačiau esant vietoje miško savininkas gali pateikti savo įžvalgas ar pastabas bei jam yra suteikiama nemokama konsultacija.


Miškotvarkos projekto rengimas

1. Biržės atrėžimo brėžinys 1:10 000;
2. Taškavimo lapas;
3. Želdinimo projektas;
4. Įvertinimo aktas.

Projekto galiojimo trukmė – 10 metų, jei miško valda didesnė nei 10 ha arba 20 metų, jei miško valda iki 10 ha ir esant miško savininko prašymui. Projektas gali būti rengiamas vienai miško valdai ar jų grupei.

Preliminarūs darbų įkainiai

Individualaus miškotvarkos projekto kaina priklauso nuo to, kurioje vietovėje yra miškas, valdos dydžio ar reikia tikslinti jo taksacinius duomenis (rūšinę sudėtį, amžių, skalsumą ir kt.), ar projektas bus rengiamas naudojantis galiojančios miškų inventorizacijos medžiaga. Miškotvarkos projekto parengimas, priklausomai nuo valdos dydžio, užtrunka iki mėnesio. Mes parengiame ir nustatyta tvarka suderiname bei patvirtiname vidinės miškotvarkos projektus

Prieš pradedant rengti miškotvarkos projektą, miško savininkui reikės šių dokumentų: nuosavybės turto pažymos bei nuosavybės plano (dokumentus išduoda registrų centras). Jei turite klausimų dėl miško projektų rengimo eigos ar reikalingų dokumentų, kreipkitės į miskusupirkimas.lt nedvejodami.